Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez SPRZEDAJĄCYCH i KUPUJACYCH przez platformę handlową QSHEE | Smart Shopping, prowadzoną pod adresem głównym http://qshee.pl (dalej zwaną Witryną) przez QSHEE smart shopping | ZONWAY Sp z o.o. z siedzibą w 81-395  Gdynia, Władysława IV 43, PL5862346153 (dalej zwanego QSHEE). Zespół Administratorów QSHEE dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania transakcji handlowych za pośrednictwem platformy handlowej QSHEE oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

 


Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Kupującego lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez QSHEE, jako administratora danych, w celu zawarcia/pośrednictwa i realizacji Zamówienia. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe w QSHEE przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
3. QSHEE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Kupujących.
4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Kupującego lub w przypadku Kupujących Niezarejestrowanych, Kupujący może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do QSHEE.
5.  Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
6. Kupujący niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia QSHEE danych osobowych osoby go reprezentującej wobec QSHEE i Dostawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 
QSHEE nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 

Pliki cookies wykorzystywane przez QSHEE mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 

Obok plików cookies QSHEE może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

QSHEE korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. 

W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące ze Sklepem w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), lub CPC ("Cost Per Click") tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych. 


Jakie dane zbiera QSHEE podczas rejestracji i dokonywania zakupów?


QSHEE będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem platformy handlowej  oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania realizacji procesu rejestracji, sprzedaży i zakupu na QSHEE

1. nazwisko i imię, 
2. adres zameldowania na pobyt stały, 
3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 
4. adres poczty elektronicznej, 
5. numer telefonu. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. 

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@qshee.pl O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów QSHEE | Smart Shopping. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 


Udostępnienie informacji


W celu realizacji umowy QSHEE może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów BLUE MEDIA, GLS, Inpost, DPD oraz innym dostawcom usług logistycznych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro@qshee.pl Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

 

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki 


QSHEE dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności certyfikat protokołu SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z platformy QSHEEW jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@qshee.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@qshee.pl

 


Inne strony internetowe


W ramach platformy QSHEE mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratorów QSHEE. Strony te posiadać będą własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. QSHEE nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

 

Pytania i zastrzeżenia 


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@qshee.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

Zapisanie/Wypisanie z NEWSLETTERS

 

Podkreślamy, iż użytkownicy QSHEE nie muszą podawać swoich danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z możliwości otrzymywania informacji o promocjach i nowościach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@qshee.pl O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów QSHEE | Smart Shopping. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Wersja strony na komputer
Sklep internetowy Shoper.pl